Zarządzanie zespołem rozproszonym — jakie wyzwania nas czekają?

Zarządzanie zespołem

Choć wydaje się to niemożliwe, efektywne zarządzaniem zespołem złożonym z ludzi, którzy na co dzień nie przebywają w jednym miejscu, jest realne. Kluczem jest właściwa organizacja pracy. Jak sprawić, by współpraca przebiegała sprawnie, a pracownicy czuli się zintegrowani, mimo braku spotkań na żywo?

Zespół rozproszony — co to jest?

Jako zespół rozproszony (lub zespół wirtualny) określamy zespół złożony z pracowników, którzy komunikują się ze sobą za pomocą narzędzi cyfrowych. Może to dotyczyć pracowników przebywających na terenie tego samego miasta, kraju. Zdarza się jednak, że dotyczy również ludzi przebywających w różnych krajach i strefach czasowych.

Z jakimi problemami musimy się zmierzyć?

Głównym problemem, na który napotykamy się podczas organizowania pracy zespołu rozproszonego, to konieczność synchronizacji pracowników przebywających w różnych miejscach. Szczególnie trudne jest to w momencie, gdy współpracownicy przebywają w różnych strefach czasowych. Pojawia się wtedy konieczność ustalenia wspólnych godzin pracy. Przebywanie w dużej odległości od siebie odbija się także negatywnie na przepływie informacji i sprawnej komunikacji pomiędzy współpracownikami.

Jak skutecznie zarządzać zespołem rozproszonym?

Podstawą, by zespół rozproszony poczuł się naprawdę jak zespół, jest dobra komunikacja. Warto przewidzieć w grafiku regularne wideokonferencje, które pozwolą współpracownikom się lepiej zintegrować. Spotkania online mogą posłużyć nie tylko zdawaniu raportów z wykonanej pracy, ale także kreatywnej wymianie myśli. Podczas zgłaszania nowych pomysłów natychmiastowa, wzajemna interakcja jest niezastąpiona. Oprócz częstych zebrań online równie ważne jest, by menedżer pozostawał w ciągłym kontakcie ze swoimi pracownikami. Rolą lidera jest, by zapewniał im nieustannie wsparcie i motywację. O tym, jak skutecznie motywować swój zespół, można się dowiedzieć, np. poprzez ukończone szkolenia menadżerskie.

Kolejną kwestią, o którą powinniśmy zadbać, jeśli chcemy, by nasz zespół działał efektywnie, to zapewnienie odpowiednich narzędzi pracy. Chodzi tu nie tylko o tak podstawowy, fizyczny sprzęt jak sprawny komputer, zestaw słuchawkowy dobrej jakości czy stabilne łącze internetowe, ale również dostęp do narzędzi wirtualnych, służących do organizowania i planowania pracy, jak np. platformy Asana, ClickUp czy Trello.