Skuteczny trener wewnętrzny — jaki powinien mieć kompetencje?

trener wewnętrzny

Dynamiczny rozwój rynku sprawia, że firmy, nie chcąc pozostawać w tyle za konkurencją, inwestują coraz więcej w swoich pracowników. Jednym ze sposobów na zapewnienie sobie wyszkolonej, kompetentnej kadry jest stałe wsparcie doświadczonego szkoleniowca. Kim jest trener wewnętrzny i jaką rolę pełni w firmie?

Trener wewnętrzny — zadania i rola w firmie

Głównym zadaniem trenera wewnętrznego w firmie jest szkolenie pracowników, zarówno tych świeżo zatrudnionych, jak i tych pracujących dłużej w firmie. W odróżnieniu od osób prowadzących jednorazowe szkolenia jest on stałym pracownikiem firmy, pracującym w stałym wymiarze godzin i za stałe wynagrodzenie. Jest dobrze obeznany ze strukturami firmy, dlatego jest w stanie na bieżąco analizować potrzeby pracowników i ich umiejętności. Z tego powodu trener wewnętrzny, opracowując program szkoleń, dopasowuje je do konkretnych działów i kompetencji ich zespołów.

Co może nam dać szkolenie na trenera wewnętrznego?

By zostać trenerem wewnętrznym, jest konieczne kończenie określonego kierunku studiów. Pomocne w pracy trenera mogą być ukończone studia psychologiczne, ale nie jest to wymagane. Jednak warto przed podjęciem pracy na tym stanowisku odbyć szkolenie pt. skuteczny trener wewnętrzny. Podczas kursu uczymy się przede wszystkim metod skutecznej komunikacjiwłaściwego prezentowania się jako mówca, technik perswazyjnych, właściwego doboru metod szkolenia do grupy, ale także jak prawidłowo zaplanować program szkolenia i aktywizować jego uczestników przez gry lub ćwiczenia.

Jakie kompetencje są wymagane na stanowisko trenera wewnętrznego?

Oprócz szkolenia na trenera wewnętrznego odbytego pod okiem specjalistów, przyszły trener powinien posiadać pewne cechy charakteru. Nie każdy bowiem sprawdzi się w tej roli.

Skuteczny trener wewnętrzny nie tylko dysponuje odpowiednią wiedzą, ale i potrafi ją przekazywać innym w zrozumiały i przystępny sposób. Jego praca polega w dużej mierze na interakcji z innymi ludźmi, dlatego powinien być osobą otwartą i wzbudzającą zaufanie.

Z drugiej strony, praca trenera wewnętrznego opiera się na diagnozie potrzeb firmy i jego pracowników, dlatego konieczny jest rozwinięty zmysł obserwacji i analizy. Jako trener wewnętrzny sprawdzą się osoby dobrze zorganizowane.