Jak komunikować się z pokoleniem Y? Na co powinniśmy uważać?

pokolenie y jak się komunikować

Nie będzie niczym przełomowym powiedzenie, że nasz sposób myślenia i działania w dużej mierze kształtuje się wskutek otoczenia i wychowania. O naszym charakterze decydują więc także czasy i okoliczności, w jakich dorastamy. Z tego powodu różne pokolenia mogą mieć trudności w komunikacji, ponieważ ukształtowały ich różne doświadczenia. Zwłaszcza widoczne jest to w miejscu pracy, gdzie przeważnie mamy pełen przekrój społeczeństwa i konieczna jest skuteczna komunikacja międzypokoleniowa. Dziś w szczególności skupimy się na pokoleniu Y, czyli tak zwanych millenialsach. Jak się z nimi komunikować, by rozumieć i być zrozumianym?

Charakterystyka pokolenia Y i stereotypy na jego temat

Do pokolenia millenialsów, zwanych też pokoleniem cyfrowym zaliczamy ludzi urodzonych pomiędzy rokiem 1981 a 1996, chociaż czasami rozszerza się ten zakres do lat 1980 – 2000. Osoby urodzone w tych latach stanowią obecnie większość grupy osób w wieku produkcyjnym oraz grupę społeczną o najwyższej sile nabywczej.

Starsze pokolenie, czyli pokolenie X, zwykło postrzegać pokolenie Y jako roszczeniowe, pozbawione lojalności oraz leniwe. Jest to oczywiście bardzo krzywdzący i niesprawiedliwy stereotyp. Z czego on wynika?

Przedstawiciele pokolenia cyfrowych nomadów dorastali w dobie gwałtownego rozwoju technologicznego i postępującego cyfryzacji społeczeństwa. Korzystając na co dzień z dobrodziejstw Internetu, są przyzwyczajeni do mediów społecznościowych, lepszej komunikacji online i pozostawania w kontakcie z osobami nawet z drugiego końca świata. Dynamiczny rozwój technologii nauczył ich elastyczności i szybkiego dostosowywania się do zmian. Są także o wiele bardziej biegli niż poprzednicy w posługiwaniu się nowoczesną technologią, ponieważ z nią dorastali. Jeśli to chodzi o rynku pracy, to ich oczekiwania są inne niż te starszego pokolenia. Liczy się przede wszystkim doświadczenie i możliwość rozwoju, a niekoniecznie stabilizacja. Kolejną ważną kwestią jest atmosfera w miejscu pracy. Milenialsi przywiązują się do ludzi, a nie do samej organizacji. Z tego powodu łatwo zmieniają pracę, jeśli nie odpowiada im zespół, w którym pracują.

Co warto wiedzieć o komunikacji marketingowej z pokoleniem cyfrowym?

Social media to ważny kanał komunikacji. Dla tego pokolenia komunikacja za pomocą telefonu schodzi na dalszy plan (choć dalej jest istotna), ale w pierwszej kolejności chętnie korzysta z e-maila, SMS-ów czy innych komunikatorów. Inaczej niż pokolenie Baby Boomers, millenialsi są odporni na działanie reklam, zwłaszcza tych emitowanych w telewizji. Dużo lepiej sprawdza porozumiewanie się za pośrednictwem mediów społecznościowych, także w przypadku komunikacji marki. Dla pokolenia millenialsów liczy się autentyczność i naturalność w przekazie. Agresywne techniki manipulacyjne, powielanie cudzych pomysłów i brak kreatywności nie mają szans u tej grupy odbiorców.

Millenialsi na rynku pracy

O czym warto pamiętać i na jakie trudności związane z zarządzaniem pokoleniem Y trzeba być przygotowanym? Po pierwsze, pokolenie cyfrowe sceptycznie podchodzi do autorytetów. Dużo lepiej niż podejście autorytarne sprawdza się zarządzanie demokratyczne. Millenialsi chcą mieć dobry kontakt z szefem i istnieć w zespole na równych prawach. W firmie przyjaznej pokoleniu Y istnieje również możliwość rozwoju. Osoby te lubią działać kreatywnie i być doceniane za trud wkładany w swoją pracę.