Control Plan, plan kontroli – co powinniśmy o nim wiedzieć?

plan kontroli

Jak przeprowadzić skuteczną kontrolę jakości wyrobów? Z pewnością ciężko tego dokonać bez zorganizowanego systemu zarządzania jakością. Warto poznać zasady opracowywania planu kontroli, by wdrożyć niezwykle skuteczne narzędzie do wyeliminowania w dużej mierze niezgodności oraz późniejszych reklamacji. Czym jest Control Plan? Jak przebiega tworzenie planu kontroli?

Control Plan – co to jest?

Control Plan, czyli plan kontroli lub plan sterowania, a w skrócie CP, to dokument zawierający wszystkie procedury, zasoby i procesy, konieczne do wdrożenia podczas i po zakończeniu procesu produkcyjnego danego wyrobu. Nie należy mylić planu kontroli jakości z instrukcjami operatora. Plan sterowania jest czymś więcej – obejmuje każdą fazę procesu i jakie działania są wtedy wymagane, aby kontrolować wszystkie dane wyjściowe procesu.

Jak powstaje plan kontroli?

Kluczowe jest zapamiętanie, że dobry plan kontroli nie jest tworzony przez wybranego pracownika kontroli jakości, lecz powstaje jak efekt współpracy zespołu zaangażowanego w dany projekt. Co więcej, zespół powinien być zbudowany z osób o zróżnicowanym doświadczeniu, by zyskać jak najszerszą perspektywę. Do budowania planów kontroli należy wykorzystywać twarde dane, pozyskane np. z benchmarkingu z innych procesów lub produktów, matrycy charakterystyk, czy informacji uzyskanych od klientów. Równie ważna jest stała kontrola i aktualizacja planu kontroli w razie potrzeby. Należy uwzględnić np. takie czynniki jak pojawiające się reklamacje od klientów czy problemy jakościowe, występujące na podobnych produktach.

Plan kontroli jakości – jakie korzyści zapewnia?

Usprawnienie procesów kontroli jakości, oprócz bezpośrednich korzyści dla firmy jak obniżenie kosztów, ma również pozytywny wpływ na motywację pracowników. Dzięki poczuciu, że przyczyniają się do tworzenia produktów wysokiej jakości, budzi się w nich bodziec do staranniejszego wykonywania swoich obowiązków. Zwiększa się również świadomość procedur jakościowych.

Lepsza kontrola procesu wiąże się z efektywnym wykorzystaniem zasobów i opracowaniem bardziej wydajnych procesów produkcyjnych. Poprawiona procedura systemu zarządzania jakością to również mniejsze ryzyko reklamacji, a tym samym większa satysfakcja klienta. Pozwala to budować pozytywny wizerunek marki i zaufanie do niej. Plan kontroli pozwala także uzyskać powtarzalną jakość produktu i dzięki temu zagwarantować klientowi, że gotowy wyrób spełni jego oczekiwania.

Na czym polega wdrażanie ulepszonej kontroli wyrobu?

Plan kontroli jakości nie kończy się na stworzeniu dokumentacji. Najważniejsze jest zastosowanie planów kontroli w praktyce i wdrożenie procesów zarządzania jakością. Po zaprojektowaniu planu kontroli i rozdzieleniu poszczególnych zadań pośród pracowników należy przystąpić do oceny jakości surowców i dostawców. Jakość materiałów powinna spełniać określone wymagania, w przeciwnym razie komponenty zostaną zwrócone do dostawcy. W przypadku złożonych półproduktów, gdzie bezpośrednia kontrola nie jest możliwa, ocenie podlega sam dostawca.

Ważnym źródłem informacji jest feedback klientów, który pozwala wytypować obszary wymagające poprawy, jak i te najmocniejsze. W przypadku wykrycia niezgodności konieczne jest opracowanie i wdrożenie działań korygujących.