Skuteczne sposoby na motywowanie pracowników

Motywowanie pracownika

Nie od dziś wiadomo, że dobre nastawienie wobec czekającego nas zadania to połowa sukcesu. Niestety, zmotywowanie drugiej osoby może się okazać trudniejsze, niż nam się to wydaje. Jak wpłynąć na swojego pracownika, by zachęcić go do wydajniejszej pracy?

Czy negatywne motywowanie pracowników to dobra droga?

Wśród wielu pracodawców pokutuje wciąż przekonanie, że jedyną słuszną metodą nakłaniania pracowników do wypełniania ich obowiązków jest negatywne motywowanie pracowników. Jak jednak pokazują liczne badania, zbyt restrykcyjny system kar może odnieść odwrotny skutek od zamierzonego. Przebywanie w ciągłej sytuacji zagrożenia może doprowadzić do spadku satysfakcji z wykonywanej pracy, a co za tym idzie, pogorszenia wydajności pracownika i ograniczeniu jego kreatywności. Najlepszy skutek odnosi umiejętne dostosowanie metod motywowania do indywidualnych potrzeb pracowników. Wiedzę niezbędną do efektywnego zarządzania pracownikami można nabyć np. podczas szkolenia dla managerów.

Jak skutecznie motywować pracowników?

W dzisiejszym podejściu do zarządzania zespołem przeważa metoda motywowania pozytywnego. Można je ogólnie podzielić na motywowanie finansowe oraz na pozapłacowe. Jako motywowanie finansowe rozumie się różne premie uznaniowe lub inne nagrody finansowe, uzależnione od efektów wykonywanej pracy.

Z kolei motywowanie pozapłacowe zyskuje coraz większą popularność. Jako przykłady możemy tutaj wymienić na przykład karnety na siłownie, dodatkowe pakiety ubezpieczeń, bony świąteczne czy możliwość skorzystania z wyjazdów integracyjnych. By jednak motywator spełnił swoją rolę, należy go dobrze przemyśleć, uwzględniając potrzeby większości pracowników. Kluczem jest także utrzymanie odpowiednich proporcji — tak, aby otrzymane bonusy były adekwatne do osiąganych wyników.

Czy zawsze motywacja finansowa to jedyna droga?

Wielu przedsiębiorców skupia się na motywowaniu pracowników za pomocą środków finansowych, zapominając, że motywowanie pozafinansowe może być równie skutecznie, a niekiedy nawet przynosić bardziej długofalowe skutki. Jak inaczej sprawić, by praca sprawiała naszemu pracownikowi więcej satysfakcji? Mogą to być nawet drobne gesty, jak:

  • publiczna pochwała przy całym zespole
  • możliwość elastycznego czasu pracy i/lub możliwość pracy zdalnej
  • dobra komunikacja, zarówno w zespole, jak i z szefem
  • oferowanie kursów i innych sposobów nabywania nowej wiedzy
  • możliwość awansu i dalszego rozwoju