Motywacja pozafinansowa — czy można wpłynąć skutecznie na pracowników bez pieniędzy?

Motywacja pracownika

O roli motywacji i jej wpływie na efektywność pracowników nie trzeba nikogo przekonywać. Wiele pracodawców skupia się jednak niepotrzebnie wyłącznie na finansowych sposobach zachęcania swoich pracowników. Tymczasem motywacja pozafinansowa może stanowić równie silny bodziec jak zachęty pieniężne.

Czy motywacja finansowa jest skuteczniejsza od pozafinansowej?

Wielu przedsiębiorców lekceważy konieczność motywowania swoich pracowników, wierząc, że wiąże się to obowiązkowo ze sporymi nakładami finansowymi. Oczywiście motywacja pozafinansowa nie przyniesie oczekiwanych efektów, jeśli nie zapewnimy naszym pracownikom odpowiedniego wynagrodzenia, adekwatnego do wykonywanych obowiązków i doświadczenia. Motywacja pozafinansowa może jednak odegrać kluczową rolę, gdy pensje naszego zespołu są na odpowiednim poziomie, a ludziom brakuje jedynie odrobiny zachęty.

Jakimi rodzajami pozapłacowych środków motywowania dysponujemy?

Pozafinansowe motywatory można generalnie podzielić na dwa typy: materialne i niematerialne. Niezależnie od tego, na jakiego typu motywację się zdecydujemy, powinniśmy brać pod uwagę indywidualne potrzeby każdego pracownika. W tym, jak umiejętnie oceniać naszych pracowników, pomóc może obyte szkolenie dla liderów, gdzie nabędziemy wiedzę pomocną przy zarządzaniu zespołem.

Niematerialne środki motywowania

Wszystkie sposoby, prowadzące do tego, że pracownik poczuje się doceniony i zauważony, możemy zaliczyć do niematerialnych środków motywowania:

 • przyjazna atmosfera pracy
 • pochwała pracownika za dobrze wykonanie zadanie
 • dobra komunikacja, zarówno w zespole, jak i z szefem
 • szybka informacja zwrotna i krytyka wyrażana w sposób konstruktywny
 • sprawiedliwe podejście do pracownika i brak nadmiernej kontroli

Pozapłacowe środki motywowania materialne

Niektóre sposoby na zmotywowanie pracowników, choć nie wliczają się do motywatorów finansowych, mogą mieć policzalną, materialną wartość. Wiele pracowników może poczuć się bardziej zmotywowanych do pracy, jeśli pracodawca zaoferuje im takie benefity, jak na przykład:

 • opiekę medyczną
 • preferencyjne kredyty i pożyczki
 • dodatkowe kursy i szkolenia
 • mieszkanie służbowe (w przypadku relokacji)
 • pakiety ubezpieczeń
 • służbowy samochód

Jak widać, istnieje szereg możliwości na zachęcenie swoich pracowników do efektywnej i wydajnej bez konieczności wypłacania premii i tworzenia skomplikowanego systemu prowizji. Motywacja pozafinansowa nie musi się ograniczać do jednej strefy życia, lecz może podnosić komfort pracy na wiele różnych sposobów.