Metody zarządzania zespołem – z jakimi można się spotkać?

praca w zespole

Na osobie, która kieruje zespołem, ciąża duża odpowiedzialność. Dlatego przyjmując stanowisko team lidera lub kierownika zespołu, warto zaznajomić się z najpopularniejszych metod zarządzania zespołem pracowników. Style kierowania zespołem mogą ewoluować w zależności od sytuacji, dlatego dobrze, by menedżer kierujący zespołem przyswoił sobie wiedzę teoretyczną w tym zakresie, zamiast bazować wyłącznie na własnych doświadczeniach. Jakie główne style zarządzania możemy wskazać i które się stosuje najczęściej?

Jakie metody zarządzania zespołem spotykamy najczęściej?

Istnieje wiele różnych stylów zarządzania zespołem, ale wśród najpopularniejszych możemy wyróżnić z pewnością:

Styl demokratyczny

Jak sama nazwa sugeruje, w tym modelu zarządzania pracą zespołu opiera się na współpracy. Ważnym zadaniem lidera zespołu jest wsłuchiwanie się w potrzeby członków zespołu.

Styl afiliacyjny

Efektywne zarządzanie zespołem polega na tworzeniu harmonijnego środowiska pracy, przyjaznego dla pracowników.

Styl wizjonerski

Kierownik zespołu odpowiada za stworzenie celów zespołu, do których następnie stara się przekonać pozostałych członków zespołu.

Styl trenerski

W tym przypadku umiejętność zarządzania zespołem opiera się na proponowaniu nowych rozwiązań, które potem zespół usiłuje wcielić w życie.

Styl nakazowy/procesowy

Obecnie postrzegany jako przestarzały styl zarządzania pracownikami. Kierownik dominuje nad swoim zespołem, a decyzje podejmowane są w sposób dyktatorski, bez konsultacji z pracownikami.

Jak wybrać właściwy styl kierowania zespołem?

Nie istnieje jedna, jedyna właściwa metoda zarządzania zespołem ludzi. Jej wybór zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od wielkości zespołu i celów firmy do osiągnięcia. Wybór prawidłowej techniki zarządzania zespołem zależy także od poszczególnych członków zespołu i samego menedżera. Dużą rolę odgrywa również organizacja pracy zespołu oraz fakt, czy delegowanie zadań sprawia liderowi trudności.

Dlaczego efektywne zarządzanie zespołem jest tak ważne? Jakie skutki może dać złe zarządzanie?

Skuteczne zarządzanie zespołem ma przede wszystkim ogromny wpływ na motywowanie pracowników. Umiejętnie pokierowani pracownicy są bardziej efektywni podczas realizacji zadań, a wykonywanie zadań przebiega szybciej, jeśli są dobrze rozdzielone. Satysfakcja z dobrze wykonanej pracy i możliwość rozwoju także mają wpływ na motywowanie zespołu. Z kolei złe zarządzanie zespołem niszczy często zapał pracowników do swojej pracy, a brak zaangażowania w wykonywane obowiązki przekłada się na spadek produktywności. Brak sprecyzowanego celu współpracy zespołu i częste zmiany decyzji wprowadzają chaos oraz brak zaufania do przełożonego.

One thought on “Metody zarządzania zespołem – z jakimi można się spotkać?

Comments are closed.