Najważniejsze metody zarządzania projektem – które powinieneś znać?

plan realizacji projektu

Nie da się zarządzać biznesem i osiągnąć sukcesu bez przyjęcia konkretnej strategii. W tym celu opracowywane są coraz to nowe teorie z zakresu metodyki zarządzania. Zamiast uczyć się na własnych błędach, warto poznać najpopularniejsze metody zarządzania projektami i zastosować je podczas realizacji projektu. Które metodyki zarządzania projektami zasługują na naszą uwagę?

Metoda tradycyjnego zarządzania projektem (Waterfall/Kaskadowa)

Zacznijmy od najbardziej tradycyjnego zarządzania projektem Waterfall, czyli metody klasycznej, zwanej też metodą kaskadową. Nazwa od stopniowego procesu realizacji projektu — zadania wykonywane są kolejno po sobie, a do wykonywania następnego kroku można przystąpić dopiero po ukończeniu poprzedniego. By projekt był ukończony w terminie, koniecznie jest stworzenie szczegółowego harmonogramu i ścisłe trzymanie się jego realizacji.

Filozofia Agile

Przeciwieństwem tradycyjnego zarządzania projektem i klasycznej metody realizacji projektu jest koncepcja zwinnego zarządzania projektami. Agile oznacza zmianę podejścia zarządzania projektem ze sztywnego planowania całości projektu do założenia, że nie jesteśmy w stanie z góry niczego założyć. Z tego powodu podczas stosowania metodyk zwinnych projekty realizowane w krótkich cyklach, tzw. iteracjach. Dzieląc proces pracy na wiele iteracji, regularnie zbliżamy się do głównych celów projektu, realizując go po trochu, ale systematycznie. Organizacja zarządzania projektami w duchu Agile pozwala także na bieżąco reagować i dostosowywać plan projektu do aktualnych potrzeb. W dodatku w razie konieczności można jeszcze dokonać zmiany zakresu projektu, by poprawić jakość produktu finalnego lub wyeliminować usterki.

Kanban

Organizacja pracy przy pomocy tablicy Kanban to doskonałe rozwiązanie przy nieskomplikowanych projektach. Dzięki przypisaniu zadań do poszczególnych członków zespołu projektowego i śledzeniu aktualnego postępu realizacji zadań ta metodologia zarządzania pozwala uniknąć „wąskich gardeł” i usprawnienia przepływu pracy. Należy unikać także zbyt wielu zadań „w toku”.

Lean

Wśród różnych metod zarządzania często wymienia się także metodologię Lean. Według tej filozofii osiągnięcie celów projektów powinno odbyć się jak najmniejszym nakładem kosztów przy osiągnięciu jak najlepszego wyniku. Odpowiednie zarządzanie projektami polega na eliminacji wszelkiego marnotrawstwa, rozumianego bardzo szeroko: jako zbędne koszty, czas czy zasoby ludzkie.