Lean Management — co to jest? Jakie korzyści daje wdrożenie Lean Management w swojej firmie?

lean management

Koncepcja szczupłego zarządzania, która dzięki Toyota Production System zawojowała świat biznesu, zyskuje coraz więcej zwolenników. Coraz więcej firm korzysta z tego rozwiązania. Co to takiego sprawia, że metody Lean Management są tak skuteczne w rozwiązywaniu problemów? Zapraszamy do lektury.

Lean Management i Lean Manufacturing — definicja

W dużym skrócie koncepcja Lean opiera się na eliminacji marnotrawstwa drogą ciągłego doskonalenia organizacji pracy. Po pierwsze opracowano Lean Manufacturing, a po sukcesie, jaki odniósł System Produkcyjny Toyoty, zaczęto poświęcać koncepcji Lean więcej czasu i ją rozwijać. Lean Management jest dostosowaniem zasad systemu Lean Manufacturing na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem o różnych profilach działalności, nie tylko produkcji. Należy pamiętać, że podczas wdrożenia Lean Management w ciągłe doskonalenie procesów angażuje się wszystkich pracowników, a oprócz unikania marnotrawstwa i obniżenia kosztów równie ważne jest oferowanie wysokiej wartości dla klienta. Skrócenie czasu produkcji czy procesów nie może się odbywać kosztem jakości produktów lub usług.

Narzędzia Lean Management

Do rozwiązywania problemów i szczupłego zarządzania konieczne są umiejętności nabyte np. podczas szkolenia z Lean Management. Oprócz zrozumienia samej koncepcji Lean równie ważne jest poznanie narzędzi, potrzebnych do wdrożenia tych metod zarządzania. Pokrótce do najpopularniejszych narzędzi zaliczamy:

  • JIT, Just In Time (ang. dokładnie na czas)
  • sposób organizacji stanowiska pracy 5S
  • metodę SMED
  • mapowanie strumienia wartości
  • Kaizen
  • Total Productive Maintenance (TPM)

Praktyczne korzyści ze wdrożenia Lean Management

Wdrożenie koncepcji Lean i ukończenie szkolenia pod okiem specjalistów szybko da pozytywne rezultaty dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim pozwoli na obniżenie kosztów działalności bez utraty jakości oferowanego produktu czy usługi. Skrócenie czasu realizacji to nie tylko zadowolenie klienta, ale również usprawnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Pozwala ograniczyć konieczność gromadzenia zapasów przez płynny i stały proces produkcji. Wzrost firmy napędza także fakt, że w ciągłe doskonalenie zarządzania zaangażowani są pracownicy na każdym szczeblu procesu. Przyczynia się to do wytworzenia przyjaznej kultury pracy i wzrostu motywacji wśród pracowników.