Dlaczego warto sprawić, by komunikacja w firmie była na najlepszym poziomie?

komunikacja wewnętrzna w firmie

Skuteczna komunikacja odgrywa niebagatelną rolę w sprawnym funkcjonowaniu firmy. Tymczasem często im bardziej rozbudowane przedsiębiorstwo, tym częściej system komunikacji wewnętrznej szwankuje. Prowadzi to przeważnie do niepotrzebnych nieporozumień, przeinaczeń lub zbędnych przestojów w procesach. Jak sprawić, by przekazywanie informacji przebiegało płynnie, niezależnie od wielkości firmy? Jakie narzędzia komunikacji wewnętrznej możemy wdrożyć?

Jakie korzyści zapewnia efektywna komunikacja wewnętrzna w środowisku pracy?

Jeśli proces komunikacji przebiega bezproblemowo, przekłada się to na usprawnienie wielu procesów w firmie. Przede wszystkim, pracownicy są w stanie działać o wiele efektywniej. Zorganizowana komunikacja wewnętrzna sprawia, że wszyscy zainteresowani uczestniczą na bieżąco w podejmowanych działaniach i wiedzą o postępach prac. Tym sposobem unikamy zbędnych przestojów. Ma to także pozytywny wpływ na motywację pracowników — gdy są uwzględnieni w łańcuchu informacyjnym, czują się bardziej zaangażowani w pracę, niż gdyby byli pomijani. Kolejną korzyścią płynącą ze sprawnego przepływu informacji jest szybsza reakcja na zaistniałe problemy i szukanie rozwiązania. Dobra komunikacja wewnętrzna i otrzymywanie od razu informacji zwrotnych pozwala zbudować trwałą więź z firmą oraz ze swoimi przełożonymi.

Narzędzia komunikacji wewnętrznej — w jaki sposób można zorganizować komunikację interpersonalną?

Na jakość procesu komunikacji w dużej mierze wpływa również dobór odpowiedniego narzędzia. W dzisiejszych czasach nowoczesna technologia umożliwia różnorodne formy komunikacji. Wiele firm decyduje się przecież na zatrudnianie pracowników zdalnie, a nad jednym zadaniem pracuje zespół rozproszony, złożony z pracowników rozsianych po wielu miejscowościach. Komunikacja mailowa jest wtedy jedynie jedną z wielu opcji. W szybkiej wymianie informacji sprawdzi się wewnętrzny chat dla pracowników jak Slack czy Microsoft Teams. Z kolei przy zarządzaniu złożonymi programami przydadzą się tzw. wirtualne tablice jak narzędzia Asana lub ClickUp, pozwalające śledzić postęp działań i rozdzielać zadania wśród członków zespołu. Z bardziej tradycyjnych kanałów komunikacji możemy wymienić plakaty i biuletyny firmowe, ogłoszenia na wspólnej tablicy ogłoszeń czy organizowanie cyklicznie spotkań z pracownikami.

Negatywne skutki braku komunikacji wewnątrz firmy

Jak już wspomnieliśmy, skuteczny proces komunikacji wewnętrznej wpływa pozytywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Czego możemy się spodziewać, jeśli zaniedbamy aspekt skutecznej komunikacji pomiędzy pracownikami firmy? Zła jakość komunikacji może przede wszystkim przełożyć się na trudności z przywiązaniem pracowników do organizacji i skutkującą tym dużą rotację. Jeśli informacje przekazywane pracownikom nie są na bieżąco, a o wielu rzeczach dowiadują się ze sporym opóźnieniem, budzi to zrozumiałą frustrację i brak zaangażowania pracowników. Przy nieumiejętnie prowadzonej komunikacji wewnętrznej łatwo także o chaos organizacyjny i postępujący brak zaufania do przełożonych. Ciężej wtedy wyegzekwować pozytywną postawę wobec wprowadzanych zmian.