Metoda Kaizen — skąd pochodzi i kiedy się sprawdza?

metoda kaizen

Jednym z podstawowych pojęć w filozofii Lean jest Kaizen. Co tak naprawdę oznacza słowo Kaizen? Co trzeba zrobić, by zmienić system zarządzania w myśl zasad filozofii Kaizen?

Geneza koncepcji Kaizen

Tłumacząc dosłownie słowo „Kaizen”, przeważnie przekłada się to jako „zmianę na lepsze” lub „ciągłe doskonalenie się”. Pojęcie stworzone przez japońskiego inżynieria Taiichi Ohno stało się szczególnie popularnie po sukcesie odniesionym przez Toyotę. Za imponujący rezultat w dużej mierze odpowiadało właśnie zastosowanie systemu Kaizen.

Na czym polega metoda Kaizen?

Głównym założeniem filozofii Kaizen jest zaangażowanie wszystkich pracowników na każdym szczeblu w nieustanny proces udoskonalania funkcjonowania firmy. Ten cykl jest ciągły i nieprzerwany. Przeszkody, jakie napotykamy na swojej drodze, traktujemy jako impuls do zmian, a nie coś demotywującego do dalszej pracy.

Wszystkie zmiany dokonywane są drogą ewolucji, a nie rewolucji. Proces jest powolny, ale jego efekty są długotrwałe. Co jeszcze warte wspomnienia — w filozofii Kaizen praca nad udoskonaleniem nigdy się nie kończy, bo nie istnieje proces lub element, którego nie można jeszcze bardziej ulepszyć. Tym, co jest koniecznie, by właściwie zrozumieć sens tej koncepcji, jest inne spojrzenie niż to, do którego przywykliśmy. W Kaizen, zamiast skupiać się wyłącznie na wyniku, równie ważne jest pytanie, w jaki sposób dany efekt został osiągnięty. I jak sprawić, by był on powtarzalny.

Dlaczego warto wdrożyć japońską filozofię w swojej firmie?

Chociaż wprowadzenie w swoim przedsiębiorstwie może wydawać się uciążliwie, to w rzeczywistości nie generuje to dodatkowych kosztów. Z kolei korzyści odniesione z tego faktu zrekompensują w zupełnie wszelkie niedogodności.

Przede wszystkim poprawa jakości pracy i produktów. Nasi pracownicy nie tylko są bardziej zmotywowani i zaangażowani w wykonywane obowiązki, ale również pracują efektywniej, wykonując więcej pracy w tym samym czasie. Wykorzystujemy także w optymalny sposób dostępne zaplecze technologiczne. Uzyskana w ten sposób oszczędność czasu przekłada się w konsekwencji na obniżenie kosztów. Nie do przecenienia są także mniej wymierne skutki Kaizen jak budowanie przyjaznej kultury pracy i ducha wzajemnego poszanowania się wśród pracowników i szefostwa.