Jak zatrzymać w firmie pracownika, na którym nam zależy?

Jak zatrzymać pracownika w fimie?

Kiedy dobry pracownik odchodzi, jest to niepowetowana strata dla firmy. Wielu pracodawców koncentruje swoje wysiłki na skutecznym procesie rekrutacyjnym. Tymczasem umiejętność zatrzymania w firmie najlepszych pracowników jest równie istotna dla rozwoju firmy. Utrzymanie wartościowego pracownika kosztuje dużo mniej niż znalezienie i przeszkolenie nowego kandydata. Niska stopa bezrobocia sprzyja pracownikom, którzy mogą sobie pozwolić na częstsze zmiany pracy, jeśli dotychczasowe warunki ich nie satysfakcjonują. Jak zatrzymać wartościowego pracownika?

Dlaczego pracownik chce odejść?

Powód zmiany pracy może być bardzo indywidualny, ale przeważnie, gdy pracownik zmieni pracę, robi to z poniżej wymienionych przyczyn:

  • lepiej płatna oferta pracy
  • większe możliwości rozwoju
  • brak bonusów i profitów pracowniczych
  • zrównoważona kultura pracy
  • wypalenie zawodowe
  • chęć zmiany stanowiska pracy i niepopadanie w rutynę

Warunki finansowe i atmosfera w pracy są czynnikiem, na który pracodawca ma największy wpływ. Jeśli jednak powodem zmiany pracy jest potrzeba rozwoju i poczucie stagnacji, dobry lider również powinien zatrzymać dobrego pracownika poprzez zaspokojenie potrzeb pracownika w ramach tego samego zatrudnienia.

Jak zatrzymać pracownika?

Co może zrobić pracodawca, który chce zatrzymać pracownika? Jeśli już do tego doszło i rotacja pracowników jest spora, warto przeprowadzić badania satysfakcji pracowników i dowiedzieć się, która dziedzina w naszym przedsiębiorstwie najbardziej kuleje. Jednak w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć, szef powinien podtrzymywać zaangażowanie pracownika cały czas. Gdy pracownik chce odejść i złoży już wypowiedzenie, często jest już za późno. Jak budować motywację pracowników i tworzyć optymalne warunki pracy?

Docenianie wykonywanej pracy

Jeden z najprostszych sposobów, by poprawić poziom satysfakcji pracowników, jest głośne wyrażanie pochwały, gdy dobrze wykonuje swoje obowiązki. Jeśli kluczowy pracownik nie czuje się doceniony za swój wkład w rozwój firmy, tym łatwiej przyjdzie mu poszukać nowego miejsca pracy.

Elastyczne godziny pracy i zachowany work-life balance

Coraz więcej osób docenia możliwość zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Odpowiednia ilość czasu przeznaczona na wypoczynek i dostosowanie dnia pracy do indywidualnych potrzeb powoduje wzrost efektywności pracy pracowników. Pracownik czuje się zadowolony i bardziej zmotywowany, co pozwala uniknąć też innego niebezpieczeństwa. Obecnie częsty powód zmiany pracy to wypalenie zawodowe. Równowaga pomiędzy pracą a czasem dla rodziny i własnego hobby pozwala go uniknąć.

Możliwość rozwoju i jasno sprecyzowane obowiązki

Kolejnym negatywnym czynnikiem, który zniechęca pracowników do pozostania w swojej firmie to chaos i brak określenie celu. Gdy sens pracy niektórych pracowników jest widoczny dla wszystkich, powoduje to szybko zniechęcenie i brak motywacji do dalszego sumiennego wykonywania obowiązków. Podobny efekt może wystąpić, gdy pracodawca nie umożliwia swoim pracownikom zdobywania nowych kompetencji i poszerzania własnych umiejętności. Tymczasem poprzez rozwój pracownik postrzega swoją pracę jako ciągłe wyzwanie, dzięki któremu buduje konsekwentnie swoją ścieżkę kariery.