ISO 45001 – co to jest? Dlaczego system zarządzania bezpieczeństwem jest tak ważny?

normy bhp wg iso 45001

Nie do dziś wiadomo, że firma jest tak silna, jak silni są wszyscy ludzie, którzy ją tworzą — niezależnie od stanowiska. By zwiększyć bezpieczeństwa pracy, ISO opracowało specjalną normę ISO 45001. Tę stosunkowo nową normę ISO opublikowano w roku 2018. Jak wdrożenie normy ISO wpłynie na bezpieczeństwo w miejscu pracy?

Co oferuje system zarządzania bezpieczeństwem wg normy ISO 45001?

Wymagania normy ISO 45001 koncentrują się na poprawie systemu zarządzania BHP w miejscu pracy. Standard ISO określa wymagania, które trzeba spełnić, by umożliwić zwiększenie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy. Jej głównym celem jest tworzenie bezpiecznych miejsc pracy, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i zapobieganie wypadkom. Międzynarodowa norma ISO została opracowana w ten sposób, by była możliwość wdrożenia systemu zarządzania BHP organizacji, niezależnie od jej wielkości czy rodzaju działalności.

Co daje nam norma dotycząca systemu zarządzania BHP?

Celem ISO 45001 było m.in. stworzenie jednolitych standardów systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, co pozwoliło stworzyć międzynarodowy standard bezpieczeństwa. Dotychczas brakowało jednego, zunifikowanego standardu w zakresie polityki bezpieczeństwa pracy. Kolejnym ważnym punktem jest zaangażowanie kierownictwa w tworzenie bezpiecznych warunków pracy i ich odpowiedzialność za poprawę bezpieczeństwa w zakładzie.

Certyfikat systemu zarządzania i szkolenia z wymagań ISO 45001 – komu są potrzebne?

Wszystkie standardy systemu ISO są całkowicie dobrowolne, a dostosowanie się do wymagań normy nie jest wymagane w żaden sposób. Pomimo tego, wiele firm decyduje się na uzyskanie certyfikacji ISO. Doskonalenie systemów zarządzania higieną pracy, zgodnych z wytycznymi ISO, buduje pozytywny wizerunek marki w oczach klientów jako dbającą o swoich pracowników. Jednak możliwości zastosowania systemu zarządzania BHP na tym się nie kończą. Wdrożenie systemu ISO pomaga się także lepiej przygotować wobec ryzyk związanych z obszarem BHP. Zmiany w zakresie bezpieczeństwa pracy skutkują również większą wydajnością pracowników dzięki ograniczeniu wypadków w pracy oraz związanych z nimi absencjami pracowników. Z tego względu koszt wdrożenia ISO bez wątpienia się zwróci. Zwłaszcza że integrację systemu zarządzania ułatwia fakt łączenia się z pozostałymi normami ISO jak systemem zarządzania jakością ISO 9001 czy systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001.