Planowany eksperyment — dlaczego powinieneś rozważyć wdrożenie metody DOE w swojej firmie?

Design of Experiment

Chcąc nie stać w miejscu i móc ruszyć do przodu, konieczne jest ciągłe doskonalenie własnej oferty. Aby konkurencja nas nie wyprzedziła, musimy być pewni, że jakość oferowanych wyrobów spełnia wszystkie oczekiwania klientów. Jakie metody doprowadzą nas najszybciej i najbezpieczniej do celu? Czym jest Design of Experiment?

Projektowanie eksperymentów wg metody Design of Experiment (DOE)

Planowany eksperyment to jedno z najskuteczniejszych narzędzi, jeśli pojawia się problem wywoływany przez wiele różnych czynników. Design of Experiment umożliwia przeprowadzenie analizy wielu zmiennych wpływających na wyrób oraz ich wzajemnych zależności. Tym, co odróżnia DOE od innych metod przeprowadzania eksperymentów, jest brak konieczności przeprowadzania eksperymentu w rzeczywistości. Opierając się na poznanych danych, oprogramowanie tworzy liczne kombinacje testowe, na bazie których powstaje matematyczny model procesu lub produktu. W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia planowany eksperyment pozwala prześledzić relacje przyczynowo-skutkowe. Analiza statystyczna pozwala przestudiować wpływ różnych czynników na wyniki oraz ich wzajemne interakcje, a także pomaga ustalić optymalne parametry. Tym samym umożliwia przewidzieć wyniki doświadczeń bez przeprowadzania w rzeczywistości prób.

Jakie korzyści daje korzystanie z metody planowania doświadczeń?

Metodę Design of Experiment opracowano jeszcze w latach 20. dwudziestego wieku. Jej twórcą był Ronald Fisher, a w latach późniejszych była jeszcze udoskonalana przez George’a Boxa. Model stworzony metodą DOE pozwala przede wszystkim na przewidywanie optymalnych wartości parametrów produktu lub procesu w celu uzyskania oczekiwanego wyniku. Głównym założeniem jest uzyskanie jak największej liczby istotnych informacji obiekcie przy pomocy jak najmniejszej liczby doświadczeń.

Początkowo projektowanie eksperymentów było wykorzystywane głównie w rolnictwie, naukach chemicznych oraz biologicznych, jednak dopracowanie metodologii przez Taguchi’ego rozszerzyło jej zakres zastosowania. Obecnie wdrożenie DOE w przemyśle, np. w branży elektronicznej lub motoryzacyjnej pozwala na zminimalizowanie kosztów oraz jednoczesne zaoszczędzenie czasu.

Dlaczego Design of Experiment nie jest popularną metodą?

Pomimo swojej skuteczności i przynoszenia realnych korzyści dla przedsiębiorstw, metoda planowanego eksperymentu wciąż nie jest tak popularna, jak można by przypuszczać. Wiąże się to przede wszystkim z jej wieloetapowością i czasochłonnym wdrożeniem. Ponadto również interpretacja wyników nie jest oczywista, a eksperymentator powinien mieć ukończone odpowiednie szkolenie, by móc prawidłowo przeanalizować uzyskane dane.