Kiedyś kolega dziś przełożony – jakich błędów unikać?

budowanie autorytetu jako szef

Nieoczekiwany awans i zostanie nowym szefem zespołu naszych dotychczasowych kolegów z biurka obok może spowodować niemałe trudności. Budowanie autorytetu w nowej sytuacji jest sporym wyzwaniem. Jak wygląda budowanie zdrowych relacji i nowych zasad współpracy?

Jakiego błędu nie popełnić, zostając nowym szefem dawnych kolegów?

Podstawowym błędem, popełnianym często przez świeżo upieczonego przełożonego po awansie wewnętrznym jest próba zachowania dotychczasowych relacji, gdzie koledzy zostają kolegami, bez traktowania ich jako swoich podwładnych. Tymczasem budowanie autorytetu szefa wyklucza jednocześnie koleżeńskie relacje z zespołem pracowników. W rzadkich przypadkach może się to udać, jeśli członkowie zespołu są faktycznie zgrani. Niestety, często jakość pracy zespołu pogarsza się, a autorytet szefa jest osłabiony. Nowy kierownik nie jest postrzegany z szacunkiem lub jest traktowany nieszczerze, w celu osiągnięcia własnych korzyści.

Kolejnym częstym błędem popełnianym, gdy kolega został szefem, jest niewłaściwe zarządzanie zespołem pracowników. Nowy szef, często nie czując jeszcze zbyt pewnie w nowej roli, może mieć trudności z delegowaniem zadań i tendencję do brania na siebie zbyt wielu obowiązków.

Awans kolegi — z czego wynika dystans wobec przełożonego?

Moment, gdy dawny kolega został szefem zespołu, jest trudną sytuacją dla obu stron. Gdy nasz dotychczasowy kolega staje na czele zespołu, osoby będące z nich do tej pory na równym poziomie mogą czuć zrozumiały dyskomfort, przyjmując polecenia lub zwracając np. z prośbą o urlop. Często, gdy ma miejsce awans jednego z członków zespołu, mogą się pojawić negatywne uczucia jak zazdrość czy poczucie niesprawiedliwego potraktowania.

Jak zbudować autorytet nowego szefa?

Świadome budowanie relacji po zmianie pracy najlepiej zacząć od samego początku sprawowania nowych obowiązków. Warto zaplanować tzw. exposé szefa, które pozwoli wprowadzić zespół pracowników w nową rzeczywistość. Kluczowe znaczenie dla dobrych relacji i budowania autorytetu szefa ma pierwsze 100 dni po objęciu nowego stanowiska. W zdrowych relacjach szef powinien ograniczyć relacje koleżeńskie na tyle, o ile to możliwe. W przypadku, kiedy będzie zarządzał zespołem kolegów, łatwo być posądzonym o faworyzowanie niektórych pracowników i nierówne traktowanie członków zespołu. Najlepiej w takich sytuacjach mieć zasadę wyraźnego oddzielenia sfery prywatnej od służbowej. Gdy szef traktuje pracownika profesjonalnie, łatwiej o wyznaczenie granic i budowanie zdrowych relacji.