Audyt VDA 6.3 – kogo dotyczy i kiedy się go przeprowadza?

kontrola jakości pojazdu

Wraz z rozwojem rynku motoryzacyjnego i coraz większej konkurencji pomiędzy firmami w branży automotive, rosną także wymagania dotyczące oczekiwań klientów. By im sprostać, opracowywane są coraz to nowsze metody zarządzania jakością. Jednym z narzędzi, stworzonych głównie z myślą o zaspokojeniu wymagań klientów niemieckich jest audyt procesu VDA 6.3. Czym jest audyt VDA i jak przebiega analiza procesu wg wymagań podręcznika VDA?

Czym jest audyt VDA 6.3? Skąd pochodzi VDA?

Sam skrótowiec VDA pochodzi od nazwy stowarzyszenia niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego — VDA, czyli Verband der Automobilindustrie. VDA 6.3 zawiera zbiór wymagań dotyczących audytów oraz sposób przeprowadzenia audytu. Standard VDA publikowany jest w formie podręcznika VDA, zawierający wszystkie wytyczne w zakresie auditu procesu. Określa także, jakie warunki trzeba spełnić, by zostać zatwierdzonym audytorem VDA. Do opracowania standardu VDA wzięto pod uwagę zarówno wymagania normy ISO 9001, jak i wytyczne specyficznych wymagań klienta dotyczących jakości przemysłu motoryzacyjnego.

Kiedy pojawia się konieczność przeprowadzania audytu VDA?

Wszystkie przedsiębiorstwa z branży automotive, które chcą mieć swój udział w łańcuchu dostaw. Zwłaszcza jeśli chodzi o kontrahentów niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Planując swoją ekspansję na dalsze rynki, konieczne może się okazać przeprowadzenie audytu procesu, by uzyskać pomyślną ocenę procesu produkcyjnego wg wymagań VDA.

Szkolenia VDA — kto powinien je ukończyć?

Znajomość wymagań VDA może się okazać konieczna, jeśli planujemy dalszą karierę w tym kierunku. Wymóg ten dotyczy zwłaszcza osób związanych z jakością przemysłu motoryzacyjnego, czyli np. pracowników działów jakości czy inżynierów jakości. Ukończenie szkolenia VDA jest oczywiście obowiązkowe w przypadku przyszłych auditorów procesu VDA. Podobnie jak pomyślne zdanie egzaminu, uprawniającego do przeprowadzania auditu procesu produkcji. Jest to koniecznie zarówno do przeprowadzania audytów wewnętrznych, jak i jako audytor drugiej strony, czyli przeprowadzanie audytu procesu służące do oceny dostawcy przez osobę z zewnątrz.

Przebieg audytu procesu

Procedury oceny VDA przebiegają wieloetapowo. Wyróżnić możemy 7 etapów realizacji audytu procesu realizacji wyrobu. Rozpoczyna się od analizy potencjału. Na samym początku koniecznie jest określenie, czy realne jest spełnienie wymagań w zakresie zarządzania jakością w danej firmie. W zależności od wyników audytu może zajść konieczność wdrożenia działań korygujących. Jeśli firma otrzyma czerwone światło (wymagania niespełnione), a nie podejmie się stosowania ulepszonych metod jakości przemysłu i dostosowania swoich systemów zarządzania jakością do wymogów VDA, nawiązanie współpracy często jest niemożliwe.

Dalsza analiza procesu produkcji przebiega wg ustalonych kroków. Podczas oceny procesu zgodnie z wymaganiami VDA audytor posiłkuje się pytaniami z katalogu pytań VDA, które pomagają dokonać rzetelnej oceny wyników audytu.